Určeno pro vyhledávání učiva pro základní a střední odborné školy a gymnázia.
   
Součástky AmaPro články Český jazyk Dějepis Digitální technika Elektronika Fyzika Houby
Chemické prvky Chemie Internetové televize Cizí jazyky Seznam léků Mobilní telefony Elektronická schémata Seznam nemocí
Matematika Osobnosti C/C++ Programování PHP Přírodověda Seznam rostlin Seznam školy Telekomunikace
Základní školy Zeměpis Seznam zvířat
A B C Č D E F G H Ch I J K L M N O P Q R Ř S Š T U Ú V W X Y Z Ž
A B C Č D E F G H I J K L M N O P R Ř S Š T U Ú V W Z Ž
Slovo Sloveso Tvar Spojení Zájmeno Příslovce Předložka Koncovka
Vazba slovesa slova Užití čas Výslovnost Předpona věta
Předložky Spojka věty slov Fráze Slovesa slovo sloveso
Česká předložka děj jména pád jmen Číslovka slabik
tvar sloves rod jméno způsob infinitiv


Cizí jazyky [Zájmeno]

Počet záznamů: 86

Neurčité zájmeno man

amapro
Opis, zájmeno, odsuvník, předsudné slovo

amapro
Osobní zájmeno

amapro
Osobní zájmeno

amapro
Přivlastňovací zájmeno

amapro
Rozkazovací způsob, osobní zájmeno

amapro
Ukazovací zájmeno

amapro
Zájmeno he

amapro
Zájmeno it

amapro
Zájmeno přivlastňovací

amapro
Zájmeno ours

amapro
Zájmeno your

amapro
Zájmeno their

amapro
Zájmeno zvratné

amapro
Zájmeno oneself

amapro
Zájmeno myself

amapro
Zájmeno ukazovací

amapro
Zájmeno that

amapro
Zájmeno those

amapro
Zájmeno ukazovací

amapro
Zájmeno who

amapro
Zájmeno which

amapro
Zájmeno what

amapro
Zájmeno vztažné

amapro
Zájmeno as

amapro
Zájmeno but

amapro
Zájmeno what

amapro
Zájmeno some

amapro
Zájmeno one

amapro
Zájmeno otther

amapro
Zájmeno him

amapro
Zájmeno he

amapro
Zájmeno

amapro
Zájmeno him

amapro
Zájmeno

amapro
Zájmeno kein

amapro
Zájmeno mein

amapro
Zájmeno dein

amapro
Zájmeno sein

amapro
Zájmeno Ihr

amapro
Zájmeno ich

amapro
Zájmeno du

amapro
Zájmeno wir

amapro
Zájmeno mein

amapro
Zájmeno unser

amapro
Zájmeno Ihr, Ihre, sein

amapro
Zájmeno jeho a jejich

amapro
Zájmeno v přívlastku, zájmeno v přísudku

amapro
Zájmeno dein

amapro
Zájmeno ten ta to

amapro
Zájmeno takový

amapro
Zájmeno derselbe

amapro
Zájmeno derselbe, derjenige, solche

amapro
Zájmeno solcher

amapro
Zájmeno wessen

amapro
Zájmeno který

amapro
Zájmeno welche

amapro
Zájmeno jedewer

amapro
Zájmeno etwas

amapro
Zájmeno man

amapro
Zájmeno etwas, nichts, kein

amapro
Zájmeno irgendwas

amapro
Zájmeno welcher

amapro
Zájmeno Ihr

amapro
Zájmeno ich

amapro
Zájmeno wir

amapro
Zájmeno es

amapro
Zájmeno es

amapro
Zájmeno wir

amapro
Zájmeno ihr

amapro
Zájmeno der

amapro
Zájmeno das

amapro
Zájmeno die

amapro
Zájmeno wir

amapro
Zájmeno když

amapro
Zájmeno ihn

amapro
Zájmeno Ich

amapro
Zájmeno es

amapro
Zájmeno er

amapro
Zájmeno meiner

amapro
Zájmeno vám

amapro
Zájmeno cokoli

amapro
Zájmeno nikdy

amapro
Zájmeno derselbe

amapro
Zájmeno jederman

amapro
Zvratné zájmeno

amapro


Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro