Určeno pro vyhledávání učiva pro základní a střední odborné školy a gymnázia.
   
Součástky AmaPro články Český jazyk Dějepis Digitální technika Elektronika Fyzika Houby
Chemické prvky Chemie Internetové televize Cizí jazyky Seznam léků Mobilní telefony Elektronická schémata Seznam nemocí
Matematika Osobnosti C/C++ Programování PHP Přírodověda Seznam rostlin Seznam školy Telekomunikace
Základní školy Zeměpis Seznam zvířat
A B C Č D E F G H Ch I J K L M N O P Q R Ř S Š T U Ú V W X Y Z Ž
A B C Č D E F G H I J K L M N O P R Ř S Š T U Ú V W Z Ž
Slovo Sloveso Tvar Spojení Zájmeno Příslovce Předložka Koncovka
Vazba slovesa slova Užití čas Výslovnost Předpona věta
Předložky Spojka věty slov Fráze Slovesa slovo sloveso
Česká předložka děj jména pád jmen Číslovka slabik
tvar sloves rod jméno způsob infinitiv


Cizí jazyky [způsob]

Počet záznamů: 22

Mluvená řeč, oznamovací způsob

amapro
Oznamovací způsob

amapro
Oznamovací způsob, předminulý čas

amapro
Oznamovací způsob sollen, wollen

amapro
Oznamovací a rozkazovací způsob

amapro
Oznamovací způsob

amapro
Podmiňovací způsob

amapro
Podmiňovací způsob

amapro
Podmiňovací způsob

amapro
Podmiňovací způsob

amapro
Pojem způsob

amapro
Rozkazovací způsob

amapro
Rozkazovací způsob

amapro
Rozkazovací způsob

amapro
Rozkazovací způsob, osobní zájmeno

amapro
Rozkazovací způsob, trpný rod

amapro
Silná slovesa, rozkazovací a oznamovací způsob

amapro
Slovesa, podmiňovací způsob přítomný

amapro
Slovesa, infinitiv, rozkazovací způsob, trpný rod

amapro
Slovesa, rozkazovací způsob

amapro
Slvesa, podmiňovací způsob minulý

amapro
Způsob psaní

amapro


Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro