Určeno pro vyhledávání učiva pro základní a střední odborné školy a gymnázia.
   
Součástky AmaPro články Český jazyk Dějepis Digitální technika Elektronika Fyzika Houby
Chemické prvky Chemie Internetové televize Cizí jazyky Seznam léků Mobilní telefony Elektronická schémata Seznam nemocí
Matematika Osobnosti C/C++ Programování PHP Přírodověda Seznam rostlin Seznam školy Telekomunikace
Základní školy Zeměpis Seznam zvířat
A B C Č D E F G H Ch I J K L M N O P Q R Ř S Š T U Ú V W X Y Z Ž
A B C Č D E F G H I J K L M N O P R Ř S Š T U Ú V W Z Ž
Slovo Sloveso Tvar Spojení Zájmeno Příslovce Předložka Koncovka
Vazba slovesa slova Užití čas Výslovnost Předpona věta
Předložky Spojka věty slov Fráze Slovesa slovo sloveso
Česká předložka děj jména pád jmen Číslovka slabik
tvar sloves rod jméno způsob infinitiv


Cizí jazyky [B]

Počet záznamů: 16

Baden

amapro
Barvy

amapro
Básnická řeč

amapro
Bez přípony

amapro
Bez koncovky

amapro
Běžná slova

amapro
Běžná konverzace, ukončený děj

amapro
Bleiben

amapro
Bližší určení

amapro
Bohatě rozvinutý shodný přívlastek

amapro
Budoucí děj, předminulý děj, děj minulý

amapro
Budoucí čas, werde, werdest

amapro
Budoucí význam

amapro
Budoucnost

amapro
Budoucí děj

amapro
Budoucí děj, tvrzení druhé odoby

amapro


Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro