Určeno pro vyhledávání učiva pro základní a střední odborné školy a gymnázia.
   
Součástky AmaPro články Český jazyk Dějepis Digitální technika Elektronika Fyzika Houby
Chemické prvky Chemie Internetové televize Cizí jazyky Seznam léků Mobilní telefony Elektronická schémata Seznam nemocí
Matematika Osobnosti C/C++ Programování PHP Přírodověda Seznam rostlin Seznam školy Telekomunikace
Základní školy Zeměpis Seznam zvířat
A B C Č D E F G H Ch I J K L M N O P Q R Ř S Š T U Ú V W X Y Z Ž
A B C Č D E F G H I J K L M N O P R Ř S Š T U Ú V W Z Ž
Slovo Sloveso Tvar Spojení Zájmeno Příslovce Předložka Koncovka
Vazba slovesa slova Užití čas Výslovnost Předpona věta
Předložky Spojka věty slov Fráze Slovesa slovo sloveso
Česká předložka děj jména pád jmen Číslovka slabik
tvar sloves rod jméno způsob infinitiv


Cizí jazyky [Č]

Počet záznamů: 138

Čas, datum, mocnimy a odmocniny

amapro
Čas předpřítomný

amapro
Čas prostý

amapro
Čas předminulý

amapro
Čas minulosti

amapro
Čas předbudoucí

amapro
Časová jednotka

amapro
Časová příslovce

amapro
Časy v angličtině

amapro
Časopisy

amapro
Časová období

amapro
Časové údaje

amapro
Časové údaje, Uhr, hodiny

amapro
Časování sloves, kmenové samohlásky

amapro
Čas přítomný

amapro
Čas budoucí

amapro
Časování pomocných sloves sein, haben, werden

amapro
Časování slovesa wissen

amapro
Časový údaj

amapro
Časové příslovce, příslovečná určení

amapro
Čárka ve větě

amapro
Čárka před und

amapro
Čárka před oder

amapro
Část složeniny

amapro
Částice zu

amapro
Částečný zápor

amapro
Částečný zápor

amapro
Čelo věty

amapro
Česká předložka v

amapro
Česká předložka na

amapro
Česká předložka při

amapro
Česká předložka u

amapro
Česká předložka pod

amapro
Česká předložka nad

amapro
Česká předložka mezi

amapro
Česká předložka za

amapro
Česká předložka kromě

amapro
Česká předložka vedle

amapro
Česká předložka kolem

amapro
Česká předložka pomocí

amapro
Česká předložka k

amapro
Česká předložka kvůli

amapro
Česká předložka pro

amapro
Česká předložka k

amapro
Česká předložka pod

amapro
Česká předložka za

amapro
Česká předložka s

amapro
Česká předložka se

amapro
Česká předložka u

amapro
Česká předložka od

amapro
Česká předložka mezi

amapro
Česká předložka proti

amapro
Česká předložka 2.pád

amapro
Česká předložka 7.pád

amapro
Česká předložka uvnitř

amapro
Česká předložka bez

amapro
Česká předložka během

amapro
Česky kdyby

amapro
Česky ačkoli

amapro
Česky kdysi

amapro
Česky když

amapro
Česky bude

amapro
Česky jít

amapro
Česky mnoho

amapro
Česky postupně

amapro
Česky nicméně

amapro
Česky ovšem

amapro
Česky kdybych

amapro
České spojky

amapro
Česky když

amapro
Česky cokoli

amapro
Česky ať

amapro
Česky jakkoli

amapro
Česky sebevíc

amapro
Česky nevím

amapro
Četná jména

amapro
Činný rod

amapro
Činný význam

amapro
Činnost zaměstnání

amapro
Číslovka one

amapro
Číslovka million

amapro
Číslovka one

amapro
Číslovka two

amapro
Číslovka three

amapro
Číslovka four

amapro
Číslovky sixten, seventeen, sixty, two, four

amapro
Číslování desítek

amapro
Číslování řádů

amapro
Číslovka quarter

amapro
Číslovka half

amapro
Číslovka

amapro
Číslovky

amapro
Číslo

amapro
Číslo podstatných jmen

amapro
Číslovky

amapro
Číslovka viele

amapro
Číslovka einige

amapro
Číslovka mehrere

amapro
Číslovky určité, číslovky základní

amapro
Číslovka null

amapro
Číslovka eins

amapro
Číslovka zwei

amapro
Čísla v němčině

amapro
Číslovky zwei, drei, Tausend, Hundert

amapro
Číslovka hundert

amapro
Číslovka tausend

amapro
Číslovky řadové, erste, dritte

amapro
Číslo pokoje

amapro
Číslovky násobné, opakovací, pořadové

amapro
Číslovka druhý

amapro
Číslovka třetí

amapro
Číslovka aller

amapro
Číslovka viele

amapro
Číslovka genug

amapro
Číslovka wenig

amapro
Číslovka paar

amapro
Číslo bez přívlastku

amapro
Číslovky

amapro
Člen určitý, the

amapro
Člen třídy

amapro
Člen u ustálených výrazů

amapro
Člen neurčitý, a

amapro
Člen se neužívá

amapro
Člen, podstatná jména, počáteční písmeno

amapro
Člen Der

amapro
Člen Die

amapro
Člen Das

amapro
Člen určitý, číslovky řadové

amapro
Člen nulový, množné číslo

amapro
Člen dieser

amapro
Člen jeder

amapro
Člen mancher

amapro
Člen ein

amapro
Člen výrazu

amapro
Členění věty

amapro
Čtvrtý pád s infinitivem

amapro
Čtvrtý pád

amapro
Čtvrtý pád

amapro


Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro