Určeno pro vyhledávání učiva pro základní a střední odborné školy a gymnázia.
   
Součástky AmaPro články Český jazyk Dějepis Digitální technika Elektronika Fyzika Houby
Chemické prvky Chemie Internetové televize Cizí jazyky Seznam léků Mobilní telefony Elektronická schémata Seznam nemocí
Matematika Osobnosti C/C++ Programování PHP Přírodověda Seznam rostlin Seznam školy Telekomunikace
Základní školy Zeměpis Seznam zvířat
A B C Č D E F G H Ch I J K L M N O P Q R Ř S Š T U Ú V W X Y Z Ž
A B C Č D E F G H I J K L M N O P R Ř S Š T U Ú V W Z Ž
Slovo Sloveso Tvar Spojení Zájmeno Příslovce Předložka Koncovka
Vazba slovesa slova Užití čas Výslovnost Předpona věta
Předložky Spojka věty slov Fráze Slovesa slovo sloveso
Česká předložka děj jména pád jmen Číslovka slabik
tvar sloves rod jméno způsob infinitiv


Cizí jazyky [D]

Počet záznamů: 77

Další vazby slov s předložkou

amapro
Das

amapro
Datum v němčině, pravidelné opakování

amapro
Dativ, prospěchový, přivlastňovací, sdílnosti

amapro
Dát na zřetel

amapro
Dávat pozor

amapro
DDR

amapro
Demokracie

amapro
Der

amapro
Desetinné zlomky, číslovky neurčité

amapro
Desetinná čísla

amapro
Determinace

amapro
Deutsch, slovní zásoba

amapro
Dědičný podíl

amapro
Děj budoucí

amapro
Dějová jména

amapro
Děj budoucí

amapro
Dějové pasívum

amapro
Dělení slov, vykřičník, výjimky

amapro
Dělení slov

amapro
Dělení slov, neohebná slova

amapro
Dělení podstatných jmen

amapro
Dělení jmen

amapro
Dialekt

amapro
Dialog

amapro
Die

amapro
Divadelní role

amapro
Dlouhá samohláska

amapro
Dlouhá samohláska

amapro
Dlouhé samohlásky

amapro
Dlouho do noci

amapro
Dlouhá svislice

amapro
Doba minula

amapro
Dohromady

amapro
Dokonaví vid

amapro
Domácí původ

amapro
Domácí slova

amapro
Domácí původ

amapro
Domněnka o ději

amapro
Doplněk předmětu

amapro
Doslovný překlad

amapro
Dovednost

amapro
Dovršení činnosti

amapro
Dovršení děje

amapro
Druhy slabik

amapro
Druhá slabika

amapro
Druhý stupeň jména

amapro
Druhá slabika

amapro
Druhový význam

amapro
Druhý pád

amapro
Druhý stupeň

amapro
Druhý stupeň, Spojení nicht

amapro
Druhá osoba

amapro
Druhý čas budoucí, werde

amapro
Druhý čas budoucí

amapro
Druhý pád

amapro
Druhý pád

amapro
Druhy slov

amapro
Důraz slova

amapro
Důsledkové věty

amapro
Důsledková věta

amapro
Důtklivý příkaz

amapro
Důvěrné oslovení

amapro
Dvojhlásky

amapro
Dvojhláska

amapro
Dvojtečka

amapro
Dvojsmysl

amapro
Dvojtečka

amapro
Dvojhlásky

amapro
Dvojice podstatných jmen

amapro
Dvojice slov

amapro
Dvojí číslo

amapro
Dvojí podoba

amapro
Dvojí tvar, kolísavý přízvuk

amapro
Dvojí tvar

amapro
Dvojí zápor

amapro
Dvojtečka

amapro


Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro