Určeno pro vyhledávání učiva pro základní a střední odborné školy a gymnázia.
   
Součástky AmaPro články Český jazyk Dějepis Digitální technika Elektronika Fyzika Houby
Chemické prvky Chemie Internetové televize Cizí jazyky Seznam léků Mobilní telefony Elektronická schémata Seznam nemocí
Matematika Osobnosti C/C++ Programování PHP Přírodověda Seznam rostlin Seznam školy Telekomunikace
Základní školy Zeměpis Seznam zvířat
A B C Č D E F G H Ch I J K L M N O P Q R Ř S Š T U Ú V W X Y Z Ž
A B C Č D E F G H I J K L M N O P R Ř S Š T U Ú V W Z Ž
Slovo Sloveso Tvar Spojení Zájmeno Příslovce Předložka Koncovka
Vazba slovesa slova Užití čas Výslovnost Předpona věta
Předložky Spojka věty slov Fráze Slovesa slovo sloveso
Česká předložka děj jména pád jmen Číslovka slabik
tvar sloves rod jméno způsob infinitiv


Cizí jazyky [F]

Počet záznamů: 44

Fakultativní

amapro
Fonetická transkripce, výslovnost

amapro
Fortisové souhláska

amapro
Forma věty

amapro
Forma otázky

amapro
Fraktura slova

amapro
Francouský původ

amapro
Frazeologie

amapro
Frazeologická spojení, párové formule

amapro
Fráze on account of

amapro
Fráze on behalf of

amapro
Fráze can make

amapro
Fráze out of

amapro
Fráze has been

amapro
Fráze has been

amapro
Fráze up to

amapro
Fráze but for

amapro
Fráze anything but

amapro
Fráze Thank you

amapro
Fráze call at

amapro
Fráze come from

amapro
Fráze confer on

amapro
Fráze shoot at

amapro
Fráze I am

amapro
Fráze with me

amapro
Fráze of course

amapro
Fráze do it

amapro
Fráze year ago

amapro
Fráze come back

amapro
Fráze von ihm

amapro
Fráze davon

amapro
Fráze als

amapro
Fráze wenn

amapro
Fráze tolik

amapro
Fráze kolik

amapro
Fráze wie ich

amapro
Fráze čím

amapro
Fráze es sei denn

amapro
Fráze tím že

amapro
Fráze um zu

amapro
Fráze Ist es weit

amapro
Fráze špatně dopadne

amapro
Futurum, čas budoucí, ukončený děj

amapro
Fyzická možnost

amapro


Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro