Určeno pro vyhledávání učiva pro základní a střední odborné školy a gymnázia.
   
Součástky AmaPro články Český jazyk Dějepis Digitální technika Elektronika Fyzika Houby
Chemické prvky Chemie Internetové televize Cizí jazyky Seznam léků Mobilní telefony Elektronická schémata Seznam nemocí
Matematika Osobnosti C/C++ Programování PHP Přírodověda Seznam rostlin Seznam školy Telekomunikace
Základní školy Zeměpis Seznam zvířat
A B C Č D E F G H Ch I J K L M N O P Q R Ř S Š T U Ú V W X Y Z Ž
A B C Č D E F G H I J K L M N O P R Ř S Š T U Ú V W Z Ž
Slovo Sloveso Tvar Spojení Zájmeno Příslovce Předložka Koncovka
Vazba slovesa slova Užití čas Výslovnost Předpona věta
Předložky Spojka věty slov Fráze Slovesa slovo sloveso
Česká předložka děj jména pád jmen Číslovka slabik
tvar sloves rod jméno způsob infinitiv


Cizí jazyky [H]

Počet záznamů: 32

Historie německého jazyka

amapro
Hlavní přízvuk

amapro
Hlavní věta

amapro
Hlavní věta

amapro
Hlavní věta

amapro
Hlavní věta

amapro
Hlavní věta

amapro
Hlavní věta fakultativní

amapro
Hlavní otázka, osoba, podbarvené zvýraznění

amapro
Hlavní přízvuk

amapro
Hláska eu

amapro
Hláska ei

amapro
Hláska ai

amapro
Hláska zadopatrová

amapro
Hláska redukovaná

amapro
Hloubat o otázce

amapro
Hodiny

amapro
Holý přísudek

amapro
Homonyma

amapro
Horniny

amapro
Hovorová angličtina

amapro
Hovorová mluva

amapro
Hovorová řeč

amapro
Hovorová němčina

amapro
Hovorová mluva, oslovení, německý autor

amapro
Hovorová mluva

amapro
Hovorové číslovky

amapro
Hovorová slovesa v němčině

amapro
Hovorová němčina

amapro
Hovorová řeč

amapro
Hromadné jméno

amapro
Hromadná slova

amapro


Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro