Určeno pro vyhledávání učiva pro základní a střední odborné školy a gymnázia.
   
Součástky AmaPro články Český jazyk Dějepis Digitální technika Elektronika Fyzika Houby
Chemické prvky Chemie Internetové televize Cizí jazyky Seznam léků Mobilní telefony Elektronická schémata Seznam nemocí
Matematika Osobnosti C/C++ Programování PHP Přírodověda Seznam rostlin Seznam školy Telekomunikace
Základní školy Zeměpis Seznam zvířat
A B C Č D E F G H Ch I J K L M N O P Q R Ř S Š T U Ú V W X Y Z Ž
A B C Č D E F G H I J K L M N O P R Ř S Š T U Ú V W Z Ž
Slovo Sloveso Tvar Spojení Zájmeno Příslovce Předložka Koncovka
Vazba slovesa slova Užití čas Výslovnost Předpona věta
Předložky Spojka věty slov Fráze Slovesa slovo sloveso
Česká předložka děj jména pád jmen Číslovka slabik
tvar sloves rod jméno způsob infinitiv


Cizí jazyky [I]

Počet záznamů: 30

Identifikace

amapro
Identifikace druhu, abstrakta, nulový člen

amapro
Idiomy

amapro
Idiomy

amapro
Idiomy

amapro
Idomy

amapro
Imperative

amapro
Imperativ

amapro
Individuální výslovnost

amapro
Individualizace

amapro
Infinitiv sloves

amapro
Infinitiv bez to

amapro
Infinitiv s to

amapro
Infinitiv

amapro
Infinitiv slovesa

amapro
Infinitiv v němčině

amapro
Infinitiv zu

amapro
Infinitiv

amapro
Infinitiv

amapro
Infinitiv

amapro
Infinitiv

amapro
Infinitiv s zu a bez zu

amapro
Infinitiv se statt zu místo vět se statt daß

amapro
Iniciálová zkratka

amapro
Iniciály

amapro
Intonace, melodie, výška hlasu

amapro
Intonace

amapro
Interpunkce, počátek věty

amapro
Interpunkce

amapro
Inverze slov

amapro


Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro