Určeno pro vyhledávání učiva pro základní a střední odborné školy a gymnázia.
   
Součástky AmaPro články Český jazyk Dějepis Digitální technika Elektronika Fyzika Houby
Chemické prvky Chemie Internetové televize Cizí jazyky Seznam léků Mobilní telefony Elektronická schémata Seznam nemocí
Matematika Osobnosti C/C++ Programování PHP Přírodověda Seznam rostlin Seznam školy Telekomunikace
Základní školy Zeměpis Seznam zvířat
A B C Č D E F G H Ch I J K L M N O P Q R Ř S Š T U Ú V W X Y Z Ž
A B C Č D E F G H I J K L M N O P R Ř S Š T U Ú V W Z Ž
Slovo Sloveso Tvar Spojení Zájmeno Příslovce Předložka Koncovka
Vazba slovesa slova Užití čas Výslovnost Předpona věta
Předložky Spojka věty slov Fráze Slovesa slovo sloveso
Česká předložka děj jména pád jmen Číslovka slabik
tvar sloves rod jméno způsob infinitiv


Cizí jazyky [K]

Počet záznamů: 124

Kalkování

amapro
Kladná příslovce

amapro
Klesavá dvojhláska

amapro
Kmenová samohláska

amapro
Kmenová přehláska

amapro
Kmen slova

amapro
Kmenové souhlásky

amapro
Kmenové samohlásky

amapro
Kmenová samohláska

amapro
Kmen v préteritu

amapro
Kmenová přehláska

amapro
Kmenové samohlásky

amapro
Kmitání čípku

amapro
Knižní jazyk

amapro
Knižní mluva

amapro
Kolísání přízvuku

amapro
Kolísání výslovnosti, mateřština

amapro
Kolísání rodu

amapro
Kolísání při skloňování přídavných jmen

amapro
Kolísání slov

amapro
Kolísání silného a slabého časování

amapro
Kolísání předložek, wegen, dank

amapro
Kommen

amapro
Koncovka ure

amapro
Koncovka ear

amapro
Koncovka wich

amapro
Koncovka mn

amapro
Koncovka lse

amapro
Koncovka nse

amapro
Koncovka sive

amapro
Koncovka stion

amapro
Koncovka ess

amapro
Koncovka o

amapro
Koncovka er

amapro
Koncovka est

amapro
Koncová souhláska

amapro
Koncovka ed

amapro
Konstrukce sloves

amapro
Konstrukce věty pomocí slovesa have

amapro
Koncovka ed

amapro
Koncovka d

amapro
Koncovka ing

amapro
Koncová souhláska

amapro
Koncovka ing

amapro
Koncovka ally

amapro
Koncovka ll

amapro
Konec slov, znělá a neznělá souhláska

amapro
Koncová slabika

amapro
Konec slabik

amapro
Konec slova

amapro
Koncovka en

amapro
Koncovka pádu

amapro
Koncovka ung

amapro
Koncovka ei

amapro
Končí na sykavku

amapro
Koncovka en

amapro
Konec věty

amapro
Konjunktiv

amapro
Konjunktiv

amapro
Koncovka te

amapro
Koncovka test

amapro
Koncovka ten

amapro
Konec hlavní věty

amapro
Kontext slova

amapro
Konverzace v němčině

amapro
Konjunktiv, slovesný tvar, přítomný čas

amapro
Konjunktiv

amapro
Koncovka est

amapro
Konjunktiv složených tvarů, haben, werden

amapro
Konjunktiv préterita, čas přítomný

amapro
Konjunktiv ve větách vedlejších

amapro
Kondicionál

amapro
Kontextové slovo

amapro
Konjunktiv

amapro
Konec věty

amapro
Konkrétní úkol

amapro
Konjunktiv

amapro
Konjunktiv préterita

amapro
Konec věty

amapro
Koncovka heit

amapro
Koncovka keit

amapro
Koncovka igkeit

amapro
Koncovka schaft

amapro
Koncovka ei

amapro
Koncovka erei

amapro
Koncovka tum

amapro
Koncovka nis

amapro
Koncovka chen

amapro
Koncovka lein

amapro
Koncovka gut

amapro
Koncovka ert

amapro
Koncovka platz

amapro
Koncovka stelle

amapro
Koncovka stoff

amapro
Koncovka werk

amapro
Koncovka wesen

amapro
Koncovka zeug

amapro
Koncovka ig

amapro
Koncovka lich

amapro
Koncovka bar

amapro
Koncovka haft

amapro
Koncovka sam

amapro
Koncovka en

amapro
Koncovka ern

amapro
Koncovka los

amapro
Koncovka frei

amapro
Koncovka leer

amapro
Koncovka arm

amapro
Koncovka voll

amapro
Koncovka reich

amapro
Koncovka artig

amapro
Koncovka wert

amapro
Koncovka würdig

amapro
Koncovka mäßig

amapro
Koncovka gemäß

amapro
Koncovka weise

amapro
Koncovka maßen

amapro
Koncovka seits

amapro
Koncovka wärts

amapro
Koncový rým

amapro
Krátké věty, odpověď

amapro
Krátké samohlásky

amapro
Krátká samohláska

amapro
Kvalifikační funkce

amapro


Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro