Určeno pro vyhledávání učiva pro základní a střední odborné školy a gymnázia.
   
Součástky AmaPro články Český jazyk Dějepis Digitální technika Elektronika Fyzika Houby
Chemické prvky Chemie Internetové televize Cizí jazyky Seznam léků Mobilní telefony Elektronická schémata Seznam nemocí
Matematika Osobnosti C/C++ Programování PHP Přírodověda Seznam rostlin Seznam školy Telekomunikace
Základní školy Zeměpis Seznam zvířat
A B C Č D E F G H Ch I J K L M N O P Q R Ř S Š T U Ú V W X Y Z Ž
A B C Č D E F G H I J K L M N O P R Ř S Š T U Ú V W Z Ž
Slovo Sloveso Tvar Spojení Zájmeno Příslovce Předložka Koncovka
Vazba slovesa slova Užití čas Výslovnost Předpona věta
Předložky Spojka věty slov Fráze Slovesa slovo sloveso
Česká předložka děj jména pád jmen Číslovka slabik
tvar sloves rod jméno způsob infinitiv


Cizí jazyky [N]

Počet záznamů: 144

Nadbytečný zápor

amapro
Nahrazování věty infinitivem, zu, že, aby

amapro
Nauka o větě, větné členy

amapro
Náhrada konjunktivu, sloveso must

amapro
Náhradní pojmy, spisovný jazyk

amapro
Náhradní tvar

amapro
Nápis

amapro
Národnost

amapro
Násobky číslovek

amapro
Násobný děj, opakování děje, dokonaví vid

amapro
Následný děj, spojky bevor, jakmile

amapro
Názvy věcí

amapro
Názvy nemocí

amapro
Názvy dnů

amapro
Názvy měsíců

amapro
Názvy měst

amapro
Názvy měst

amapro
Názvy zemí

amapro
Názvy světadílů

amapro
Názvy řek

amapro
Názvy číslic, hromadná slova, odchylky

amapro
Názvy jazyků a barev

amapro
Názvy povolání

amapro
Názor autora

amapro
Názvy mužských osob

amapro
Názvy předmětů

amapro
Názvy institucí

amapro
Nedůrazná forma

amapro
Nedospělé bytosti

amapro
Nedokonavý tvar, zvratná konsrukce

amapro
Nekorektní přívlastek, neshodný pád

amapro
Neosobní obrat

amapro
Neohebná slova

amapro
Neodlučitelná slovesa

amapro
Neodlučitelná předpona be, emp, ent, ge, ver

amapro
Neomezený děj

amapro
Neosobní vazba

amapro
Neosobní slovesa, vazba infinitivu

amapro
Neosobní sloveso

amapro
Neosobní vazba

amapro
Nepřízvučná slabika

amapro
Nepřízvučná slabika

amapro
Nepravidelné množné slovo

amapro
Nepravidelné stupňování

amapro
Nepravidelná slovesa

amapro
Nepravidelná slovesa

amapro
Nepravidelné sloveso come

amapro
Nepravidelné sloveso fed

amapro
Nepravidelné sloveso got

amapro
Nepravidelné sloveso hung

amapro
Nepravidelné sloveso made

amapro
Nepravidelné sloveso paid

amapro
Nepravidelné sloveso run

amapro
Nepravidelné sloveso set

amapro
Nepravidelné sloveso slid

amapro
Nepravidelné sloveso spat

amapro
Nepravidelné sloveso sweat

amapro
Nepravidelné sloveso torn

amapro
Nepravidelné sloveso wrung

amapro
Nepřímý předmět

amapro
Nepřímá řeč, souslednost časů

amapro
Nepřímá řeč

amapro
Nepřízvučná slova

amapro
Nepřízvučná samohláska

amapro
Nepřízvučná koncovka

amapro
Nepřízvučná předpona

amapro
Nepravidelné stupňování

amapro
Nepřízvučné částice

amapro
Nepravidelná slovesa

amapro
Nepravidelná slovesa, wissen, infinitiv

amapro
Nepravidelné časování

amapro
Nepřechodná slovesa

amapro
Nepřechodná slovesa habe, haben, hat, bin

amapro
Nepřímá řeč

amapro
Nepravidelná silná slovesa

amapro
Nepřímé otázky

amapro
Nepřímá řeč

amapro
Nepřímá řeč

amapro
Nerosty

amapro
Neskutečná věta

amapro
Nesourodé členy

amapro
Nespisovná němčina

amapro
Nesklonný přívlastek

amapro
Nesklonné tvary, slova cizího původu

amapro
Nesklonná slova

amapro
Nesplnitelné přání

amapro
Neshodný přívlastek

amapro
Neslovesné složky

amapro
Neurčitá zájmena

amapro
Neurčitý člen

amapro
Neurčité tvary slovesné

amapro
Neurčité zájmeno man

amapro
Neurčité množství

amapro
Neurčité množství

amapro
Neuskutečnitelný předpoklad, müßte

amapro
Neúplné spojení

amapro
Neznělá souhláska

amapro
Neznělost slova

amapro
Neznělá souhláska

amapro
Nezřetelná slova

amapro
Několikanásobně složená slova

amapro
Německé nářečí

amapro
Německý spisovný jazyk

amapro
Německý jazyk

amapro
Německá výslovnost

amapro
Německý přízvuk, dvojhlásky

amapro
Německá slova

amapro
Německý přízvuk

amapro
Německé cizí slovo

amapro
Německá slabika slova

amapro
Německá samohláska a složenina

amapro
Německé r, ráčkování

amapro
Německé písmeno, německá abeceda

amapro
Německá abeceda

amapro
Německy da

amapro
Německy du

amapro
Německy wo

amapro
Německé nářečí

amapro
Německolatinský původ

amapro
Německá terminologie

amapro
Německy možná

amapro
Německy nechuť

amapro
Německy dovolení

amapro
Německé protějšky,ani, einmal, gar nicht

amapro
Německy nikoliv

amapro
Německý jazyk, pravopis jazyka německého

amapro
Německé nářečí

amapro
Německé výrazy

amapro
Německá úsloví

amapro
Německé vyjadřování slov a slovíček

amapro
Německá mluvnice

amapro
Německý termín

amapro
Nižší stupeň

amapro
Nosová hláska

amapro
Nositel děje

amapro
Nositel činnosti

amapro
Nosovka

amapro
Noviny

amapro
Nová slova

amapro
Nové slovo

amapro
Nulový člen

amapro
Nulová přípona

amapro
Nulová přípona

amapro
Nutnost děje

amapro


Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro