Určeno pro vyhledávání učiva pro základní a střední odborné školy a gymnázia.
   
Součástky AmaPro články Český jazyk Dějepis Digitální technika Elektronika Fyzika Houby
Chemické prvky Chemie Internetové televize Cizí jazyky Seznam léků Mobilní telefony Elektronická schémata Seznam nemocí
Matematika Osobnosti C/C++ Programování PHP Přírodověda Seznam rostlin Seznam školy Telekomunikace
Základní školy Zeměpis Seznam zvířat
A B C Č D E F G H Ch I J K L M N O P Q R Ř S Š T U Ú V W X Y Z Ž
A B C Č D E F G H I J K L M N O P R Ř S Š T U Ú V W Z Ž
Slovo Sloveso Tvar Spojení Zájmeno Příslovce Předložka Koncovka
Vazba slovesa slova Užití čas Výslovnost Předpona věta
Předložky Spojka věty slov Fráze Slovesa slovo sloveso
Česká předložka děj jména pád jmen Číslovka slabik
tvar sloves rod jméno způsob infinitiv


Cizí jazyky [O]

Počet záznamů: 111

Obchodní pojmy

amapro
Obecný pád

amapro
Obecný děj

amapro
Obecný zápor

amapro
Objektivní východisko

amapro
Obouretné

amapro
Obojetné číslo

amapro
Obohacování slovní zásoby

amapro
Obohacování slov

amapro
Obrazná slova

amapro
Obsah publikace I.

amapro
Obsah publikace II.

amapro
Obsah publikace III.

amapro
Obsah publikace IV.

amapro
Obsah publikace V.

amapro
Obsah publikace VI.

amapro
Obsah publikace VII.

amapro
Obsah učebnice německého jazyka I.

amapro
Obsah učebnice německého jazyka II.

amapro
Obsah učebnice německého jazyka III.

amapro
Obsah učebnice německého jazyka IV.

amapro
Obsah učebnice německého jazyka V.

amapro
Obsah učebnice německého jazyka VI.

amapro
Obsah celé věty

amapro
Ochota a chuť

amapro
Odborný styl

amapro
Odborné vyjadřování

amapro
Odborná fráze

amapro
Odborný německý jazyk

amapro
Odborný projev

amapro
Odchylky jazyka

amapro
Odchylný přízvuk

amapro
Odchylky od češtiny

amapro
Odchylné znaky přepisu

amapro
Oddělení slov

amapro
Oddělení čárkou

amapro
Oddělovač zu

amapro
Odlučitelná a neodlučitelná předpona

amapro
Odlučitelnost předpony

amapro
Odlučitelné předpony

amapro
Odlučitelná předpona

amapro
Odlučitelná předpona, závislý infinitiv

amapro
Odlučitelná předpona

amapro
Odlučitelné předpony durch, um, unter

amapro
Odporovací význam

amapro
Odporování

amapro
Odporovací věta

amapro
Odsuvník

amapro
Odsuvník, apostrof, vlastní jméno

amapro
Odsuvník

amapro
Odvozená příslovce

amapro
Odvozené přípony

amapro
Odvozená od sloves

amapro
Odvozené slovo

amapro
Odvozená jména

amapro
Odvozené přípony

amapro
Oficiální jednání

amapro
Ochota a chuť

amapro
Ojedinělé slovo

amapro
Okraj zubů

amapro
Okřídlená slova, výklad slova

amapro
Omezené trvání

amapro
Opakování členu

amapro
Opakovaný děj

amapro
Opakovací číslovky

amapro
Opakování děje

amapro
Opětovací číslovky

amapro
Opisné tvary

amapro
Opis, zájmeno, odsuvník, předsudné slovo

amapro
Opisná vazba

amapro
Opis hovorové řeči

amapro
Opis rozkazovacího způsobu

amapro
Oprávnění

amapro
Opsaný tvar

amapro
Oslovení, povolání, rčení, funkce

amapro
Oslovení

amapro
Oslovení

amapro
Oslovení, druhá osoba

amapro
Oslovení osoby

amapro
Osnovy gymnázia

amapro
Osobní zájmena

amapro
Osobní zájmena

amapro
Osobní předmět

amapro
Osobní jména, neurčitý člen, bez členu

amapro
Osobní jména

amapro
Osobní vazba

amapro
Osobní zájmeno

amapro
Osobní zájmena mit, laut, nach, samt, mitsamt

amapro
Osobní vztah

amapro
Osobní zájmeno

amapro
Otázka wie jaký

amapro
Otázka wo

amapro
Otázka wohin

amapro
Otázka herum

amapro
Otázka umher

amapro
Otázky nepřímé

amapro
Otázka wo

amapro
Otázka proč

amapro
Otevřená ústa

amapro
Otevřená slabika

amapro
Otevřená aktivita

amapro
Oznamovací způsob

amapro
Označení pádu

amapro
Označování totožnosti

amapro
Označení číslic, počítání v němčině

amapro
Oznamovací způsob, předminulý čas

amapro
Oznamovací způsob sollen, wollen

amapro
Oznamovací a rozkazovací způsob

amapro
Označení osoby

amapro
Označování dnů

amapro
Oznamovací způsob

amapro


Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro