Určeno pro vyhledávání učiva pro základní a střední odborné školy a gymnázia.
   
Součástky AmaPro články Český jazyk Dějepis Digitální technika Elektronika Fyzika Houby
Chemické prvky Chemie Internetové televize Cizí jazyky Seznam léků Mobilní telefony Elektronická schémata Seznam nemocí
Matematika Osobnosti C/C++ Programování PHP Přírodověda Seznam rostlin Seznam školy Telekomunikace
Základní školy Zeměpis Seznam zvířat
A B C Č D E F G H Ch I J K L M N O P Q R Ř S Š T U Ú V W X Y Z Ž
A B C Č D E F G H I J K L M N O P R Ř S Š T U Ú V W Z Ž
Slovo Sloveso Tvar Spojení Zájmeno Příslovce Předložka Koncovka
Vazba slovesa slova Užití čas Výslovnost Předpona věta
Předložky Spojka věty slov Fráze Slovesa slovo sloveso
Česká předložka děj jména pád jmen Číslovka slabik
tvar sloves rod jméno způsob infinitiv


Cizí jazyky [R]

Počet záznamů: 39

Rámcová konstrukce

amapro
Reprodukce řeči

amapro
Roční období

amapro
Rod slova

amapro
Rod činný

amapro
Rod trpný

amapro
Rod

amapro
Rod podstatných jmen, vědní obory

amapro
Rod ženský, rod střední

amapro
Rod ženský, nulová přípona

amapro
Rody v němčině

amapro
Rody v němčině

amapro
Rozkazovací způsob

amapro
Rozlišování užití slovesa to

amapro
Rozdíl mezi after a behind

amapro
Rozdíl after behind

amapro
Rozdíl mezi over above

amapro
Rozkazovací způsob

amapro
Rozvinutý předmět

amapro
Rozlišování významu slov

amapro
Rozdíl mezi českým a německým pravopisem

amapro
Rozlišovací znaménko

amapro
Rozdělovací znaménko

amapro
Rozkazovací způsob

amapro
Rozdělovací znaménka, čárka, infinitiv

amapro
Rozvinutá věta

amapro
Rozkazovací způsob, osobní zájmeno

amapro
Rozdílné časování, význam slovesa

amapro
Rozkazovací způsob, trpný rod

amapro
Rozdíl nach-zu

amapro
Rozdíl über-von

amapro
Rozdíl um-von

amapro
Rozhodující sloveso

amapro
Rozkazovací věta

amapro
Rozvinutý infinitiv

amapro
Rukopis

amapro
Rytmický přízvuk

amapro
Rytmus věty

amapro
Rytmika

amapro


Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro