Určeno pro vyhledávání učiva pro základní a střední odborné školy a gymnázia.
   
Součástky AmaPro články Český jazyk Dějepis Digitální technika Elektronika Fyzika Houby
Chemické prvky Chemie Internetové televize Cizí jazyky Seznam léků Mobilní telefony Elektronická schémata Seznam nemocí
Matematika Osobnosti C/C++ Programování PHP Přírodověda Seznam rostlin Seznam školy Telekomunikace
Základní školy Zeměpis Seznam zvířat
A B C Č D E F G H Ch I J K L M N O P Q R Ř S Š T U Ú V W X Y Z Ž
A B C Č D E F G H I J K L M N O P R Ř S Š T U Ú V W Z Ž
Slovo Sloveso Tvar Spojení Zájmeno Příslovce Předložka Koncovka
Vazba slovesa slova Užití čas Výslovnost Předpona věta
Předložky Spojka věty slov Fráze Slovesa slovo sloveso
Česká předložka děj jména pád jmen Číslovka slabik
tvar sloves rod jméno způsob infinitiv


Cizí jazyky [T]

Počet záznamů: 206

Tabulka sloves nepravidelných

amapro
Tázací zájmena

amapro
Tázací zájmenná příslovce

amapro
Tázací věta

amapro
Tázací zájmena

amapro
Tázací příslovce

amapro
Tázací slovo

amapro
Těsná slovní spojení, metafora

amapro
Titulky

amapro
Transkripce

amapro
Trojí rod

amapro
Trojí typ

amapro
Trpný rod

amapro
Trpný význam

amapro
Trpný rod, pasívum, sloveso worden

amapro
Trpný rod

amapro
Trpná možnost

amapro
Trpná nutnost

amapro
Trpný význam

amapro
Trpný rod

amapro
Trvání děje

amapro
Třetí pád, členy podstatných jmen

amapro
Třetí pád

amapro
Třetí stupeň přídavných jmen

amapro
Tření výdechu

amapro
Třetí stupeň přídavných jmen

amapro
Třetí stupeň

amapro
Třetí stupeň přídavných jmen

amapro
Třetí pád

amapro
Třetí pád

amapro
Třídy německých sloves

amapro
Třída slovesa, begann, begonnen

amapro
Tvarosloví, podstatná jména, rod

amapro
Tvar goods

amapro
Tvar hairs

amapro
Tvar to write

amapro
Tvar score

amapro
Tvar near

amapro
Tvary did

amapro
Tvary has

amapro
Tvarování you are not

amapro
Tvarování had

amapro
Tvarování shall

amapro
Tvarování will

amapro
Tvarování to be

amapro
Tvarování to have

amapro
Tvary to be

amapro
Tvary to have been

amapro
Tvar being

amapro
Tvar been

amapro
Tvarování to have

amapro
Tvarování smět

amapro
Tvar eating

amapro
Tvar an hour

amapro
Tvary to be

amapro
Tvar been

amapro
Tvar will not

amapro
Tvary příslovcí

amapro
Tvary earliner

amapro
Tvary oftenest

amapro
Tvary koncovek

amapro
Tvar am

amapro
Tvar sten

amapro
Tvar werde

amapro
Tvar wurde

amapro
Tvar spricht

amapro
Tvar bezahlt

amapro
Tvar such

amapro
Tvar würde

amapro
Tvar werde kommen

amapro
Tvar komm

amapro
Tvar werdest

amapro
Tvar würdest

amapro
Tvar such

amapro
Tvar sucht

amapro
Tvar wurdet

amapro
Tvar worden

amapro
Tvar gesucht

amapro
Tvar seit

amapro
Tvary silných sloves, bleiben

amapro
Tvar leihen

amapro
Tvar steigen

amapro
Tvar floß

amapro
Tvar geflossen

amapro
Tvar fuhr

amapro
Tvar schuf

amapro
Tvar glomm

amapro
Tvar brach

amapro
Tvar kam

amapro
Tvar werde

amapro
Tvar wird

amapro
Tvar sei

amapro
Tvar konnte

amapro
Tvar mochte

amapro
Tvar wisse

amapro
Tvar brannte

amapro
Tvar kannte

amapro
Tvar dachte

amapro
Tvar briet

amapro
Tvar brach

amapro
Tvar dachte

amapro
Tvar fuhr

amapro
Tvar fand

amapro
Tvar ging

amapro
Tvar gab

amapro
Tvar kam

amapro
Tvar hatte

amapro
Tvar lud

amapro
Tvar molk

amapro
Tvar las

amapro
Tvar lag

amapro
Tvar log

amapro
Tvar riet

amapro
Tvar rieb

amapro
Tvar ritt

amapro
Tvar rannte

amapro
Tvar roch

amapro
Tvar rann

amapro
Tvar schrieb

amapro
Tvar sah

amapro
Tvar war

amapro
Tvar sang

amapro
Tvar sann

amapro
Tvar spie

amapro
Tvar trug

amapro
Tvar trank

amapro
Tvar tat

amapro
Tvar wog

amapro
Tvar wies

amapro
Tvar wandte

amapro
Tvar wurde

amapro
Tvar wog

amapro
Tvar zog

amapro
Tvar backte

amapro
Tvar scholl

amapro
Tvar sott

amapro
Tvar stak

amapro
Tvar troff

amapro
Tvar Worte

amapro
Tvar hangen

amapro
Tvar er ladet

amapro
Tvar dingen

amapro
Tvar dingte

amapro
Tvar trank

amapro
Tvar wird

amapro
Tvar begann

amapro
Tvar hörte

amapro
Tvar fuhr

amapro
Tvar pflegt

amapro
Tvar pfiff

amapro
Tvar an die

amapro
Tvar auf den

amapro
Tvar kommt

amapro
Tvar glaube

amapro
Tvar gelesen

amapro
Tvar macht

amapro
Tvar muß

amapro
Tvar gefragt

amapro
Tvar sprach

amapro
Tvar kannte

amapro
Tvar welcher

amapro
Tvar helfe

amapro
Tvar komme

amapro
Tvar solle

amapro
Tvar sollst

amapro
Tvar sagt

amapro
Tvar ankommt

amapro
Tvar seitdem

amapro
Tvar braucht

amapro
Tvar wüßte

amapro
Tvar wäre

amapro
Tvar bestimmt

amapro
Tvar gehe

amapro
Tvar greife

amapro
Tvar konnte

amapro
Tvar hilfst

amapro
Tvar kann

amapro
Tvar kann

amapro
Tvar gelernt

amapro
Tvar braucht

amapro
Tvar müde

amapro
Tvar habend

amapro
Tvar dürfen

amapro
Tvar müssen

amapro
Tvar können

amapro
Tvar mögen

amapro
Tvar sollen

amapro
Tvar wollen

amapro
Tvar müßte

amapro
Tvar mag

amapro
Tvar müßte

amapro
Tvar sagt

amapro
Tvar laß

amapro
Tvar laßt

amapro
Tvar ist

amapro
Tvar keine

amapro
Tvar wird

amapro
Tvar keinen

amapro
Tvoření množného čísla

amapro
Tvoření slov

amapro
Tvoření množného čísla

amapro
Tvoření množného čísla

amapro
Tvoření slov, odvozování slov, přehlásky

amapro
Tvoření slovních druhů skládáním

amapro
Tvrzení druhé osoby

amapro
Typ name

amapro


Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro