Určeno pro vyhledávání učiva pro základní a střední odborné školy a gymnázia.
   
Součástky AmaPro články Český jazyk Dějepis Digitální technika Elektronika Fyzika Houby
Chemické prvky Chemie Internetové televize Cizí jazyky Seznam léků Mobilní telefony Elektronická schémata Seznam nemocí
Matematika Osobnosti C/C++ Programování PHP Přírodověda Seznam rostlin Seznam školy Telekomunikace
Základní školy Zeměpis Seznam zvířat
A B C Č D E F G H Ch I J K L M N O P Q R Ř S Š T U Ú V W X Y Z Ž
A B C Č D E F G H I J K L M N O P R Ř S Š T U Ú V W Z Ž
Slovo Sloveso Tvar Spojení Zájmeno Příslovce Předložka Koncovka
Vazba slovesa slova Užití čas Výslovnost Předpona věta
Předložky Spojka věty slov Fráze Slovesa slovo sloveso
Česká předložka děj jména pád jmen Číslovka slabik
tvar sloves rod jméno způsob infinitiv


Cizí jazyky [Z]

Počet záznamů: 196

Zachování výjimky

amapro
Začátek slova

amapro
Začátek věty

amapro
Začátek děje

amapro
Zaokrouhlené samohlásky

amapro
Zastaralá zájmena

amapro
Zavřená slabika

amapro
Záhlaví

amapro
Zájmena

amapro
Zájmena osobní

amapro
Zájmeno he

amapro
Zájmeno it

amapro
Zájmeno přivlastňovací

amapro
Zájmeno ours

amapro
Zájmeno your

amapro
Zájmeno their

amapro
Zájmeno zvratné

amapro
Zájmeno oneself

amapro
Zájmeno myself

amapro
Zájmeno ukazovací

amapro
Zájmeno that

amapro
Zájmeno those

amapro
Zájmeno ukazovací

amapro
Zájmeno who

amapro
Zájmeno which

amapro
Zájmeno what

amapro
Zájmeno vztažné

amapro
Zájmeno as

amapro
Zájmeno but

amapro
Zájmeno what

amapro
Zájmeno some

amapro
Zájmena both, else, every, each, many, much

amapro
Zájmena one, other, some, any

amapro
Zájmeno one

amapro
Zájmeno otther

amapro
Zájmeno him

amapro
Zájmeno he

amapro
Zájmeno

amapro
Zájmeno him

amapro
Zájmena a příslovce místa a času

amapro
Zájmena

amapro
Zájmeno

amapro
Zájmena

amapro
Zájmena přivlastňovací

amapro
Zájmeno kein

amapro
Zájmeno mein

amapro
Zájmeno dein

amapro
Zájmeno sein

amapro
Zájmeno Ihr

amapro
Zájmeno ich

amapro
Zájmeno du

amapro
Zájmeno wir

amapro
Zájmena er sie es

amapro
Zájmeno mein

amapro
Zájmeno unser

amapro
Zájmeno Ihr, Ihre, sein

amapro
Zájmeno jeho a jejich

amapro
Zájmeno v přívlastku, zájmeno v přísudku

amapro
Zájmeno dein

amapro
Zájmeno ten ta to

amapro
Zájmeno takový

amapro
Zájmeno derselbe

amapro
Zájmeno derselbe, derjenige, solche

amapro
Zájmeno solcher

amapro
Zájmena tázací, wer, was

amapro
Zájmeno wessen

amapro
Zájmeno který

amapro
Zájmena vztažná, welcher, wie

amapro
Zájmeno welche

amapro
Zájmena neurčitá, man, was, eine, es

amapro
Zájmeno jedewer

amapro
Zájmeno etwas

amapro
Zájmeno man

amapro
Zájmeno etwas, nichts, kein

amapro
Zájmeno irgendwas

amapro
Zájmeno welcher

amapro
Zájmeno Ihr

amapro
Zájmeno ich

amapro
Zájmeno wir

amapro
Zájmenná příslovce

amapro
Zájmeno es

amapro
Zájmeno es

amapro
Zájmeno wir

amapro
Zájmeno ihr

amapro
Zájmeno der

amapro
Zájmeno das

amapro
Zájmeno die

amapro
Zájmeno wir

amapro
Zájmeno když

amapro
Zájmeno ihn

amapro
Zájmeno Ich

amapro
Zájmeno es

amapro
Zájmenné příslovce

amapro
Zájmeno er

amapro
Zájmeno meiner

amapro
Zájmeno vám

amapro
Zájmeno cokoli

amapro
Zájmeno nikdy

amapro
Zájmeno derselbe

amapro
Zájmeno jederman

amapro
Základní číslovky, číslovky řadové

amapro
Základní slovo

amapro
Základní mluvnická terminologie

amapro
Zápor not

amapro
Zápor

amapro
Záporné věty

amapro
Záporná příslovce

amapro
Záporné věty

amapro
Záporný význam

amapro
Záporka kein

amapro
Zápor v němčině

amapro
Záporné věty, naléhavá výzva

amapro
Záporná věta

amapro
Zápor a jeho zvláštnosti, nein

amapro
Záporka nein

amapro
Záporka nicht, větný zápor

amapro
Zápor je jen jeden, nichts, kein, nic

amapro
Záporná zájmena

amapro
Zápor kein

amapro
Záporná věta

amapro
Zápor nicht

amapro
Záporový genitiv,mehr, nikoli

amapro
Zástupce třídy jevů

amapro
Zásady pro podstatné jméno

amapro
Zástupný člen

amapro
Závislý infinitiv, věta vedlejší

amapro
Závislý infinitiv

amapro
Závazné věty

amapro
Závazné uskutečnění něčeho, sollte

amapro
Zdroj chyb

amapro
Zdůraznění faktu

amapro
Zdůraznění záporu

amapro
Zdůraznění podmětu

amapro
Zdůraznění podobnosti

amapro
Zdvojení ss

amapro
Zdvojení

amapro
Zeslabená výslovnost

amapro
Zesilovací příslovce

amapro
Zesílení významu

amapro
Zjšťovací otázka

amapro
Zkratky titulů, přímá řeč

amapro
Zkratky titulů

amapro
Zkrácené věty

amapro
Zkratková slova

amapro
Zkratky a zkratková slova

amapro
Zkratky

amapro
Zkratky ve slovníku, pomocné značky

amapro
Zlomky, čitatel, jmenovatel, halb

amapro
Zlomky

amapro
Změna času

amapro
Změna kmene, skloňování vlastních jmen

amapro
Změna kmene

amapro
Změna tvaru

amapro
Změna tvaru

amapro
Změna kmene

amapro
Změna stavu

amapro
Značení míry

amapro
Znaky au

amapro
Znaky ai

amapro
Znaky ao

amapro
Znělá souhláska

amapro
Znělá souhláska

amapro
Znělost souhlásky

amapro
Znělé souhlásky

amapro
Znělost

amapro
Zpodstatnělé jméno

amapro
Zpodstatnělé názvy

amapro
Zpodstatnělé infinitivy

amapro
Zpodstatnělá slova

amapro
Způsobová slovesa

amapro
Způsobové sloveso dare

amapro
Způsobové sloveso need

amapro
Způsobová příslovce

amapro
Způsobová věta

amapro
Způsob psaní

amapro
Způsobové sloveso wissen, sollen, wollen

amapro
Způsobová slovesa

amapro
Způsobové sloveso

amapro
Způsobová slovesa sollen, müssen, mögen, dürfen

amapro
Způsobové věty prostředku, okolnost děje

amapro
Způsobová slovesa

amapro
Zřetelnost

amapro
Ztráta přehlásky

amapro
Zvířecí mláďata

amapro
Zvláštní pravidla

amapro
Zvláštní důležitosti

amapro
Zvláštnosti

amapro
Zvolání nuže

amapro
Zvolání

amapro
Zvratná zájmena

amapro
Zvratné zájmeno

amapro
Zvratné slovo

amapro
Zvratný tvar

amapro
Zvratná konstrukce

amapro
Zvratné sloveso

amapro
Zvuková stránka

amapro


Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro