Určeno pro vyhledávání učiva pro základní a střední odborné školy a gymnázia.
   
Součástky AmaPro články Český jazyk Dějepis Digitální technika Elektronika Fyzika Houby
Chemické prvky Chemie Internetové televize Cizí jazyky Seznam léků Mobilní telefony Elektronická schémata Seznam nemocí
Matematika Osobnosti C/C++ Programování PHP Přírodověda Seznam rostlin Seznam školy Telekomunikace
Základní školy Zeměpis Seznam zvířat
A B C Č D E F G H Ch I J K L M N O P Q R Ř S Š T U Ú V W X Y Z Ž
A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T U Ú V W Y Z 2 3
funkce rovnice geometrie Analytická čísla příklad Rovnice Základní
Kalkulačka typy rovnic sestrojit Lineární funkcí derivace matice
Goniometrické Stereometrie proměnných integrál úlohy úhel věta nerovnice
komplexního vektorů diferenciální trojúhelník třída Limita posloupnosti Derivace
Teorie matic proměnné Funkce vzorce přímky lineární Komplexní
procenty grafu mnohočlenů Mocniny


Matematika [Funkce]

Počet záznamů: 130

Asymptoty grafu funkce

aristoteles
Asymptota funkce

maths
bod sedlový (funkce více proměnných)

matikadouc.webz
body inflexní funkce jedné proměnné - příklad z MT7

matikadouc.webz
body stacionární funkce jedné proměnné - příklad z MT6

matikadouc.webz
body stacionární funkce více proměnných - příklad z MT11

matikadouc.webz
Co je to funkce

matweb
Cyklometrické funkce

aristoteles
Definiční obor funkce, skládání funkcí, inverzní funkce

e-matematika
Definiční obor funkce

aristoteles
definiční obor funkce (jedné proměnné)

matikadouc.webz
definiční obor funkce jedné proměnné - příklad z MT5

matikadouc.webz
definiční obor funkce více proměnných

matikadouc.webz
Derivace funkce

e-matematika
Derivace funkce

matweb
Derivace složené funkce

aristoteles
Derivace funkce

mathonline.fme.vutbr
Derivace funkce

matematika-online-a.kvalitne
derivace funkce

matikadouc.webz
Diferenciál funkce

aristoteles
Diferenciální počet funkce jedné proměnné

mathonline.fme.vutbr
diferenciál funkce 1 proměnné - příklad z MT7

matikadouc.webz
diferenciál totální funkce více proměnných - příklad z MT11

matikadouc.webz
druhá derivace funkce dvou proměnných v bodě - příklad

matikadouc.webz
Exponenciální funkce

aristoteles
Exponenciální funkce

matematika-online-a.kvalitne
extrémy funkce jedné proměnné

matikadouc.webz
extrémy funkce více proměnných

matikadouc.webz
extrémy lokální funkce jedné proměnné - příklad z MT7

matikadouc.webz
Funkce více proměnných, parciální derivace, extrémy

e-matematika
Funkce

e-matematika
Funkce

aristoteles
Funkce s absolutní hodnotou

aristoteles
Funkce tangens a kotangens

maths
Funkce a jejich grafy

maths
Funkce sinus a kosekans

maths
Funkce kosinus a sekans

maths
Funkce více proměnných

mathonline.fme.vutbr
Funkce

matematika-online-a.kvalitne
Funkce

sesity
Funkce

nabla
funkce inverzní

matikadouc.webz
funkce inverzní - příklad z MT5

matikadouc.webz
funkce lichá

matikadouc.webz
funkce lineární

matikadouc.webz
funkce klesající - příklad z MT7

matikadouc.webz
funkce konvexní (na intervalu) - příklad z MT7

matikadouc.webz
funkce primitivní - 1

matikadouc.webz
funkce složená - příklad z MT5

matikadouc.webz
funkce sudá

matikadouc.webz
funkce tří proměnných - příklad

matikadouc.webz
Goniometrické funkce a rovnice 1

e-matematika
Goniometrie – funkce, rovnice, vzorce, věty A

e-matematika
Goniometrie – funkce, rovnice, vzorce, věty B

e-matematika
Goniometrické funkce na jednotkové kružnici

e-matematika
Goniometrické funkce

matweb
Goniometrické funkce

aristoteles
Goniometrické funkce

aristoteles
Goniometrické funkce v pravoúhlém trojúhelníku

matematickevzorce.kvalitne
Goniometrické funkce

matematickevzorce.kvalitne
Goniometrické funkce

matematika-online-a.kvalitne
Goniometrické funkce

matematika-online-a.kvalitne
Graf funkce

e-matematika
Implicitní funkce

mathonline.fme.vutbr
Integrální počet funkce jedné proměnné

mathonline.fme.vutbr
Integrace racionální lomené funkce

matematika-online-a.kvalitne
Inverzní funkce

aristoteles
inverzní funkce

matikadouc.webz
jak upravit koeficient lineární funkce, aby její graf procházel daným bodem (třeba A=[0;3])

matikadouc.webz
klesající funkce - příklad z MT7

matikadouc.webz
konkávní a konvexní funkce - příklad z MT7

matikadouc.webz
Kvadratické funkce

matweb
Kvadratické funkce

aristoteles
Kvadratické funkce

matematika-online-a.kvalitne
Kvadratické funkce

matematika.wz
lichá funkce

matikadouc.webz
Limita funkce

e-matematika
Limita funkce

e-matematika
Limita funkce

matweb
Limita funkce - tři příklady

matematika.webz
Limita funkce v nekonečnu (v nevlastním bodě)

aristoteles
Limita funkce ve vlastním bodě

aristoteles
Limita a spojitost funkce

mathonline.fme.vutbr
Limita funkce

matematika-online-a.kvalitne
limita polynomu (funguje i u limity funkce)

matikadouc.webz
Lineární funkce

matweb
Lineární funkce

aristoteles
Lineární funkce

matematika-online-a.kvalitne
Lineární funkce

zsdobrichovice
lineární funkce

matikadouc.webz
Logaritmické funkce

aristoteles
Logaritmická funkce

matematika-online-a.kvalitne
lokální extrémy (maxima a minima) funkce - příklad

matikadouc.webz
Lomené funkce

aristoteles
maximum a minimum funkce

matikadouc.webz
maxima a minima funkce - příklad

matikadouc.webz
maxima a minima funkce více proměnných

matikadouc.webz
maximum a minimum funkce - slovní úloha

matikadouc.webz
Mocninné funkce

aristoteles
Mocninné funkce

matematika-online-a.kvalitne
Monotonnost a extrémy funkce

mathonline.fme.vutbr
obsah plochy pod křivkou / pod grafem funkce

matikadouc.webz
odhad funkční hodnoty diferenciálem funkce - příklad z MT7

matikadouc.webz
Odmocninné (iracionální) funkce

aristoteles
Pojem funkce

mathonline.fme.vutbr
použití diferenciálu funkce jedné proměnné na odhad funkční hodnoty - příklad z MT7

matikadouc.webz
Průběh funkce

matweb
Průběh funkce

matematika.webz
Průběh funkce - Hledání extrémů

maths
Průběh funkce

mathonline.fme.vutbr
Průběh funkce

matematika-online-a.kvalitne
průběh funkce

matikadouc.webz
rovnice tečny ke grafu funkce v bodě - příklad z MT7

matikadouc.webz
rovnice tečné roviny ke grafu funkce dvou proměnných v bodě - příklad z MT11

matikadouc.webz
sedlový bod (funkce více proměnných)

matikadouc.webz
Spojitost funkce

matweb
stacionární bod funkce jedné proměnné - příklad z MT6

matikadouc.webz
stacionární bod funkce více proměnných - příklad z MT11

matikadouc.webz
Sudá a lichá funkce

aristoteles
sudá funkce

matikadouc.webz
Tečna a normála grafu funkce

aristoteles
tečna ke grafu funkce v bodě - výklad

matikadouc.webz
tečna ke grafu funkce v bodě - příklad z MT7

matikadouc.webz
tečná rovina ke grafu funkce dvou proměnných v bodě - příklad z MT11

matikadouc.webz
úhel (s osou x) tečny ke grafu funkce v bodě

matikadouc.webz
Vícenásobné derivace, využití derivací, průběh funkce

e-matematika
Vlastnosti funkce

matweb
Vyšetřování průběhu funkce

aristoteles
Základní elementární funkce

mathonline.fme.vutbr
Zobrazení grafu funkce

labo


Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro