Určeno pro vyhledávání učiva pro základní a střední odborné školy a gymnázia.
   
Součástky AmaPro články Český jazyk Dějepis Digitální technika Elektronika Fyzika Houby
Chemické prvky Chemie Internetové televize Cizí jazyky Seznam léků Mobilní telefony Elektronická schémata Seznam nemocí
Matematika Osobnosti C/C++ Programování PHP Přírodověda Seznam rostlin Seznam školy Telekomunikace
Základní školy Zeměpis Seznam zvířat
A B C Č D E F G H Ch I J K L M N O P Q R Ř S Š T U Ú V W X Y Z Ž
A B C Č D E F G H I J K L M N O P R Ř S T U Ú V W X Z
C++ C/C++ typy funkce pole Funkce Třída Příkaz
MFC aplikace programování Pascal syntaxe řetězce Pole operátory
Visual DirectX Windows SDL okna XML prvek soubory
DataSet výstup Operátory Knihovna funkcí Rozhraní Uživatelsky proměnné
prvky Deklarace paměti Komponenta Pointry Příkazy


C/C++ [P]

Počet záznamů: 138

Paměťově mapované soubory

farao
Parazitní zavedení kódu viru do hostícího programu

amapro
Pár tipů pro práci s okny

radekchalupa
Plynulá animace v MFC - 3. díl

farao
Plynulá animace v MFC - 2. díl

farao
Plynulá animace v MFC

farao
Podmínky a cykly

sallyx.org/sally/c/c12.php
Podmíněné příkazy

cs.vsb
Podmíněné výrazy

janoud
pohádka v C++

fi.muni
Pointry a adresy

janoud
Pointry a argumenty funkcí

janoud
Pointry a pole

janoud
Pointry nejsou celá čísla

janoud
Pointry a vícedimenzionální pole

janoud
Pointry funkcí

janoud
Pointry na struktury

janoud
Pojmy k zapamatování

cs.vsb
Pole a ukazatele

sallyx.org/sally/c/c09.php
pole

sallyx.org/sally/c/c09.php#pole
Polymorfismus

gml
Pole

cs.vsb
Pole

janoud
Pole pointrů, Pointry na pointry

janoud
Pole struktur

janoud
Pole bitů

janoud
Polymorfizmus

ari.wikidot
Popis třídy CxImage

mfc.chytrak
Popis třídy CRgn

mfc.chytrak
Popis generik

cs.vsb
Porovnání paměti a přímé hodnoty

amapro
Porovnání registru a paměti

amapro
Porovnání registru a přímé hodnoty

amapro
Porovnání řetězců na obsah

amapro
Porovnávání řetězců

cs.vsb
Postupná skládací metoda CSM

amapro
Posuny doprava a doleva

amapro
používání operátorů v C++

cadforum
Použití komponenty Adobe Distiller

cs.vsb
Použití časovače. Vzhled prvků v novém stylu Windows XP.

radekchalupa
Používejte C++ Builder efektivně

radekchalupa
Použití prostředí Visual C++ pro psaní, kompilování a ladění programů v assembleru

zezula
Pozdní vazba

cs.vsb
Pracujeme s tray ikonou

mfc.chytrak
Pravidla určující anonymní metodu

cs.vsb
Pravidla pole působnosti

janoud
Pravidla pro cvičení

fi.muni
Pracujeme s ComboBoxem II.

radekchalupa
Pracujeme s ComboBoxem I.

radekchalupa
Práce s MIDI rozhraním

mfc.chytrak
Práce s FTP

mfc.chytrak
Práce s MFC výjimkami

mfc.chytrak
Práce s typy dat

sallyx.org/sally/c/c08.php
Práce se soubory (a stdio.h)

sallyx.org/sally/c/c30.php
Práce s textovými soubry a kontrola chyb

sallyx.org/sally/c/c32.php
Práce s binárními soubry a pohyb v souborech

sallyx.org/sally/c/c33.php
Práce s poli

cs.vsb
Prázdný příkaz

cs.vsb
Práce s konzolou

cs.vsb
Práce se soubory

cs.vsb
Práce s řetězci

cs.vsb
Práce v síti, webové služby a ASP.NET

cs.vsb
Práce s daty v prvku DataSet

cs.vsb
Práce s XML souborem

cs.vsb
Práce s potomky rodičovského okna

cs.vsb
Práce se soubory

ari.wikidot
Práce s registry

radekchalupa
Práce s CD/DVD mechanikou

radekchalupa
Preprocesor

sallyx.org/sally/c/c11.php
Preprocesor jazyka C

janoud
printf() a scanf()

sallyx.org/sally/c/c07.php
Primární definice proměnných a metod

amapro
Primární tvář okna

amapro
Primární zpracování projektu

amapro
Primitivní datové typy

cs.vsb
Priorita a pořadí vyhodnocování

janoud
Príklad:

ari.wikidot
Program pro získávání názvů e-mailových adres

amapro
Program pro získávání názvů www stránek

amapro
Proměnné, datové typy, deklarace, inicializace

gml
Proměnné

gml
Proč potřebujeme generika

cs.vsb
ProgressBar, StatusBar

cs.vsb
Proměnné a aritmetika

janoud
Proměnné typu registr

janoud
Prohledávání tabulky

janoud
Problém Globální/Lokální

ari.wikidot
Prostředky (resources) - úvod

radekchalupa
Programové zjištění místa vyjímky

zezula
Průhledná okna ve Windows 2000 a vyšších

radekchalupa
Přehrávání Wave souborů

mfc.chytrak
Přetahování okna bez Caption baru

mfc.chytrak
Předkompilované hlavičky ve Visual C++

farao
Přesné měření času

farao
Překrývání funkcí a metod

amapro
Přesun mezi pamětí a registry CPU

amapro
Přesun mezi registry CPU

amapro
Převedení znaků na malá písmena

amapro
Převedení znaků na velká písmena

amapro
Předání parametru funkci odkazem

gml
Předání paramteru funkci hodnotou

gml
Přetěžování operátorů

cs.vsb
Předdefinované třídy kolekcí

cs.vsb
Přepínač

janoud
Přehrávání multimédií pomocí MCI

radekchalupa
Přehrávání médií pomocí MCI II - další rozšíření

radekchalupa
Přehrávání médií pomocí MCI

radekchalupa
Předkompilované hlavičky ve Visual C++

zezula
Přidání knihoven

ari.wikidot
Přímý přístup na disk

sallyx.org/sally/c/c35.php
Příklad - porovnání 3 čísel

gml
Příkazy

cs.vsb
Příkaz if

cs.vsb
Příkaz switch

cs.vsb
Příkaz while

cs.vsb
Příkaz do-while

cs.vsb
Příkaz for

cs.vsb
Příkaz foreach

cs.vsb
Příkaz break

cs.vsb
Příkaz continue

cs.vsb
Příkaz goto

cs.vsb
Příkaz return

cs.vsb
Příkazy checked a unchecked

cs.vsb
Příkaz throw

cs.vsb
Přímé zjištění typu

cs.vsb
Příkaz lock

cs.vsb
Přístup k datům databáze bez DataAdapteru

cs.vsb
Příklady

cs.vsb
Příkaz for

janoud
Příkazy a bloky

janoud
Příkaz goto a návěští

janoud
Příkaz typedef

janoud
Přístup do standardní knihovny

janoud
Přístup k souborům

janoud
Příklad - implementace FOPEN a GETC

janoud
Příklad - výpis adresáře

janoud
Příklad - přidělování paměti

janoud
přísloví přeložených do C++

fi.muni


Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro