Určeno pro vyhledávání učiva pro základní a střední odborné školy a gymnázia.
   
Součástky AmaPro články Český jazyk Dějepis Digitální technika Elektronika Fyzika Houby
Chemické prvky Chemie Internetové televize Cizí jazyky Seznam léků Mobilní telefony Elektronická schémata Seznam nemocí
Matematika Osobnosti C/C++ Programování PHP Přírodověda Seznam rostlin Seznam školy Telekomunikace
Základní školy Zeměpis Seznam zvířat
A B C Č D E F G H Ch I J K L M N O P Q R Ř S Š T U Ú V W X Y Z Ž
A B C Č D E F G H I J K L M N O P R Ř S T U Ú V W X Z
C++ C/C++ typy funkce pole Funkce Třída Příkaz
MFC aplikace programování Pascal syntaxe řetězce Pole operátory
Visual DirectX Windows SDL okna XML prvek soubory
DataSet výstup Operátory Knihovna funkcí Rozhraní Uživatelsky proměnné
prvky Deklarace paměti Komponenta Pointry Příkazy


C/C++ [S]

Počet záznamů: 58

Samotný polymorfizmus

ari.wikidot
Sdílení paměti mezi aplikacemi

mfc.chytrak
SDL a makra

amapro
SDL a větvení

amapro
Sekundární definice proměnných a metod

amapro
Serializace

cs.vsb
Sestavy a moduly

cs.vsb
Seznámení s Unicode. Začínáme s GDI - výpis textu do okna.

radekchalupa
Sériový port 3. díl

mfc.chytrak
Sériový port 2. díl

mfc.chytrak
Sériový port 1.díl

mfc.chytrak
Shell II –“ programy a procesy

radekchalupa
Shell –“ zástupci, speciální složky, souborové operace apod.

radekchalupa
SHFileOperation

farao
short

sallyx.org/sally/c/c05.php#typy
Shrnutí

janoud
signed

sallyx.org/sally/c/c05.php#typy
Signály v SDL

amapro
Signály/zprávy v SDL

amapro
Silné vs. slabé typování proměnných

gml
sizeof

sallyx.org/sally/c/c10.php#unarni
Skokové operace

amapro
Skokové příkazy

cs.vsb
Smazání souborů v adresáři

amapro
Softwarová implementace komerčních projektů

amapro
Speciální znak @

cs.vsb
Spouštění programů

sallyx.org/sally/c/c40.php
Společné a rozdílné prvky jazyků C a C++ (1):

fi.muni
Společné a rozdílné prvky jazyků C a C++ (2):

fi.muni
Spojování řetězců AnsiString

amapro
Spojování řetězců různých datových typů

amapro
Spolupráce s existujícím kódem

cs.vsb
Spojení

cs.vsb
Spuštění aplikace

cs.vsb
Stažení souboru z internetu

farao
Standardní vstup a výstup

sallyx.org/sally/c/c07.php
static

sallyx.org/sally/c/c14.php#static
Standardní knihovna jazyka C++

fi.muni
Statická třída

cs.vsb
Standardní rozhraní kolekcí

cs.vsb
Statické proměnné

janoud
Stand. vstup a výstup-getchar,putchar

janoud
Standard Template Library Programmer's Guide

fi.muni
Statické knihovny snadno a dobře

zezula
Struktura programu

sallyx.org/sally/c/c04.php
struct

sallyx.org/sally/c/c15.php#struct
Strukturované

gml
Struktury

cs.vsb
Stručný úvod do XML

cs.vsb
Struktury a funkce

janoud
Struktury odkazující samy na sebe

janoud
Sťahovanie súborov z internetu pomocou C/C++

programujte
Subclassing ovládacích prvků

radekchalupa
switch

sallyx.org/sally/c/c12.php#switch
Symetrické kódování

cs.vsb
Symbolické konstanty

janoud
Synchronizace vláken

cs.vsb
Systém chráněného adresování

amapro


Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro