Určeno pro vyhledávání učiva pro základní a střední odborné školy a gymnázia.
   
Součástky AmaPro články Český jazyk Dějepis Digitální technika Elektronika Fyzika Houby
Chemické prvky Chemie Internetové televize Cizí jazyky Seznam léků Mobilní telefony Elektronická schémata Seznam nemocí
Matematika Osobnosti C/C++ Programování PHP Přírodověda Seznam rostlin Seznam školy Telekomunikace
Základní školy Zeměpis Seznam zvířat
A B C Č D E F G H Ch I J K L M N O P Q R Ř S Š T U Ú V W X Y Z Ž
A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T U Ú V W X Y Z Ž 1 2 3 4 5 7 8
VoIP rozhraní sítě sítí generace mobilní iPhone Apple
ISDN Mobilní služby přenos síť telefonie SIP Protocol
Google služeb pole FTP Cisco Windows Internet Android
komunikace spojení telefonní Nokia TCP/IP přístup technologie Microsoft
protokolu PCM DSL Nové vrstva ústředen signálu Vodafone
telefony zařízení HSP WiMax přepínačů Telefonní protokoly hardware
xDSL vedení doporučení systémů signálů Skype Networks iPad
optických bezpečnost internet ústředny modemu mobilních telefonů Wi-Fi
Konfigurace modem smartphony systému signalizace schéma Point IPTV
SSH spojovacího Asterisku SDL Telefónica


Telekomunikace [K]

Počet záznamů: 179

Kabely k ústřednám-tarifikace

telefon.unas
Kabelová telefonie

dsl
Kabelovky směřují k IP a nebrání se bezdrátům

dsl
Kabelovkou rychlostí 100 Mb/s

dsl
Kabelový přístup neztrácí dech

dsl
Kabelová komora, hlavní rozvod a přípojná ústředna

amapro
Kabel

amapro
Kabel s papírovou izolací

amapro
Kabelová síť

amapro
Kam kráčíš, internete?

dsl
Kam s IT odpadem?

dsl
Kanálové jednotky

amapro
Kanálový filtr, Kodéry, koncové zařízení

amapro
Kanálový interval

amapro
Kanálová jednotka

amapro
Kapacitní paměť

amapro
Kapacitní vyrovnání

amapro
Kapacita družicového spoje

amapro
Kapacita paměti

amapro
Kapacita přípojek

amapro
Karty ISDN do PC

amapro
kategorie MIB

teleinform
Každý den je objeveno na 60 tisíc nových exemplářů malware

itbiz
kde a jak vzniká kvantizační zkreslení

telekomunikace.euweb
Kdo rozhoduje o nových technologiích?

dsl
Když televizi, tak odpojit kabelovku a použít internet

dsl
Když i antivir je hrozbou

dsl
Kebelové vedení PCM

amapro
Kermit

telefon.unas
klient-server

teleinform
Klidový stav

amapro
Kmitočtová a fázová modulace

amapro
Kmitočet vzorků

amapro
Kmitočtová závislost

amapro
Kmitočtové dělení

amapro
Kmitočtová modulace, střední hodnota

amapro
Kmitočtové pásmo

amapro
Kmitočtová modulace

amapro
Kmitočtové dělení

amapro
Kmitočtová stabilita kanálu

amapro
Kmitočtové pásmo

amapro
Kmitočet rámce

amapro
Kmitočtová volba

amapro
Kniha “Moderní komunikační sítě od A do Z”, 2. aktualizované vydání

svetsiti
Kniha „TCP/IP v kostce“ se stane vaší síťařskou biblí (recenze)

svetsiti
Koaxiální domácnost

dsl
Koaxiální trubky

amapro
Koaxiální kabely, útlum přeslechu

amapro
kodér

teleinform
Kodér

amapro
Kodér s číslicovou kompresí

amapro
Kodér a dekodér konvolučního kódu

amapro
Kodér

amapro
Kodek

amapro
Kodek

amapro
Koherentní záření

amapro
Koherentní záření

amapro
Koincidence polohy

amapro
Kolik telefonních kanálů lze přenést jednotlivými vyššími řády ?

telekomunikace.euweb
kolik účastníků může být na ústřednu připojeno

telekomunikace.euweb
KOMUNIKACE

telefon.unas
Komunikace

telefon.unas
KOMUNIKAČNÍ PROTOKOLY ASCII XMODEM - neboli přenos dat pomocí XMODEM protokolu, XMODEM_1K , YMODEM , ZMODEM .

telefon.unas
KOMUNIKAČNÍ PROGRAMY

telefon.unas
Komunikační program MODEM

telefon.unas
Komise: zařiďte rychlé internetové připojení!

dsl
Komunikace v rychlosti

dsl
Komerční realizace IPTV v Evropě

dsl
Komunikace pár kilometrů nad zemí

dsl
Komplet HSPA = (HSDPA+HSUPA)

dsl
Kombinace satelitu a Wi-Fi

dsl
komunikace SSH-2

teleinform
komutovaný spoj

teleinform
Kompresní metody

teleinform
Komunikační protokoly sady TCP/IP »

teleinform
Komunikační řetězec »

teleinform
Komunikační protokoly sady TCP/IP

teleinform
Komunikační řetězec

teleinform
Kombinovaného spojovacího pole do 1000 účastníků

amapro
Komunikace metod a odpovědí při budování spoje SIP

amapro
kombinace bitů vzorku je 10101100 , jak bude v dekodéru tento vzorek vyhodnocen, jestliže se jedná o nelineární kódování

telekomunikace.euweb
Komponenty definované protokolem

mbdata
Komponenty

mbdata
Komunikace komponent a identifikace

mbdata
Komprese, expanze, lineární rozložení

amapro
Kompresní charakteristika, expanze vzorků

amapro
Kompresní charakteristika kodéru

amapro
Komparační zesilovač

amapro
Kompresní křivka, váhovací kodér

amapro
Komutační pole

amapro
Kompresor dynamiky, Winklerova modulace

amapro
Komprese

amapro
Kombinovaná spojovací pole

amapro
Komparátor protější ústředny

amapro
Komunikace mezi procesory

amapro
Kombinace spojek

amapro
Kompiler

amapro
Konektory RJ12 6/4 a 6/6

telefon.unas
Kontrolní součty

telefon.unas
KONFIGURACE MODEMU

telefon.unas
Konvergence sítí sdělovacích prostředků a sítí mobilních

dsl
Konkurence pomáhá přechodu k ADSL2+ a VDSL

dsl
Konkurence v přístupových a bezdrátových sítích

dsl
Konvoluční kódy opravující nezávislé chyby-1

elektrorevue
koncové zařízení

teleinform
konfigurace DNS klienta

teleinform
konfigurace DNS systému

teleinform
konfigurace TCP/IP

teleinform
konkurence

teleinform
Konfigurace TCP/IP

teleinform
Koncová a ukončující zařízení

teleinform
Konstrukce HSP s doutnavkou

amapro
Konvergence telefonních a počítačových sítí

amapro
Konfigurace Asterisku (14) - Příkaz GoSub

telegro
Konfigurace Asterisku (11) - Přístup k databázi

telegro
Konfigurace Asterisku (10) - Výrazy a operátory

telegro
Konfigurace Asterisku (9) - Skoky v dialplanu

telegro
Konfigurace Asterisku (8) - Proměnné dialplanu

telegro
Konfigurace Asterisku (7) - User, peer a friend

telegro
Konfigurace Asterisku (6) - Anonymní SIP

telegro
Konfigurace Asterisku (2) - Konfigurační soubory

telegro
Konfigurace Asterisku (1) - Začínáme

telegro
Kontinuální modulace delta, kodér

amapro
Kontinuita signálu

amapro
Koncové zařízení

amapro
Koncepce nasazování PCM systému

amapro
Kontinuální provoz

amapro
Konverzní pravidlo

amapro
Kontrolní obvody

amapro
Konstrukční řešení světlovodů, optický kabel

amapro
Kontrola činnosti

amapro
Konvoluční kódy, Viterbiho dekódování

amapro
Konvoluční kód

amapro
Kontrolní kód

amapro
Kontrola paritou

amapro
Koncové zařízení PCM

amapro
Kontaktové spojovací pole

amapro
Kondenzátor

amapro
Koncové zařízení

amapro
Kontrola provozu

amapro
Kontrola probíhajícího volání

amapro
Kontrola vyzváněcího signálu, KVT

amapro
Koncentrační pole

amapro
Konstantní rychlost

amapro
Korelace (zpracování signálu)

cs.wikipedia.org/wiki/Korelace_(zpracov%C3%A1n%C3%AD_sign%C3%A1lu)
Korigovaný signál

amapro
Korekční zesilovač

amapro
Korekce chyb, ortogonální signály

amapro
Korelační člen

amapro
Korekce chyb

amapro
Korigování chyb

amapro
kořenový server DNS

teleinform
Kosmický prostor

amapro
Kotelník

amapro
Kódy ukončení příkazů AT jazyka

telefon.unas
kódování MIME

teleinform
Kódování barevného signálu

amapro
Kódová značka

amapro
Kódová značka

amapro
Kódová Hammingova vzdálenost

amapro
Kód cílové stanice

amapro
Kódová skupina

amapro
Krátkodobá Fourierova transformace

cs.wikipedia.org/wiki/Kr%C3%A1tkodob%C3%A1_Fourierova_transformace
krátce vysvětlit pojmy FDM i TDM

telekomunikace.euweb
Křemík

amapro
která z výše uvedených signalizací je výhodnější, jmenuj alespoň tři důvody PAGEREF _Toc71895536 h 11

telekomunikace.euweb
Kvalita telefonní linky

telefon.unas
Kvalita služeb

teleinform
Kvalita přenosu

amapro
Kvantovaná hodnota

amapro
Kvantování dynamického rozsahu

amapro
Kvantování

amapro
Kvantizační stupeň

amapro
Kvalita přenosu, kvantizační zkreslení

amapro
Kvantizační zkreslení

amapro
Kvantizační interval

amapro
Kvantování

amapro
Květnové novinky Cisco

svetsiti
K vyplňováním okének pro modem

telefon.unas


Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro