Určeno pro vyhledávání učiva pro základní a střední odborné školy a gymnázia.
   
Součástky AmaPro články Český jazyk Dějepis Digitální technika Elektronika Fyzika Houby
Chemické prvky Chemie Internetové televize Cizí jazyky Seznam léků Mobilní telefony Elektronická schémata Seznam nemocí
Matematika Osobnosti C/C++ Programování PHP Přírodověda Seznam rostlin Seznam školy Telekomunikace
Základní školy Zeměpis Seznam zvířat
A B C Č D E F G H Ch I J K L M N O P Q R Ř S Š T U Ú V W X Y Z Ž


Výsledky hledání: 100


Analýza vlastností slova

amapro
Budoucnost VoIP a hybridní telefonní systémy

amapro
Čtvrtá a půltá generace přenosových systémů

amapro
Čtvrtá generace přenosových systémů

amapro
Datové vlastnosti modemu a vašeho PC

amapro
Definice skupiny koncovek s vlastností filtru

amapro
Detekce přítomnosti papíru a aktivace otiskové hlavy

amapro
Druhé generace přenosových systémů

amapro
Dva a půltá generace přenosových systémů

amapro
Efektivnost při výběru programovacího jazyka

amapro
Elektrické vlastnosti rozhraní U

amapro
Elektrické vlastnosti rozhraní V

amapro
Informativní rozdělení diod dle vlastností PN přechodu

amapro
Inicializace L2 pro přenos MSU

amapro
Jednoduchá definice na koncovku slova bez nutnosti DBF

amapro
Jednoduchá definice s předponou slova a filtrem vlastnosti

amapro
Jednoduché dědění vlastnosti tříd

amapro
Jednosměrná I/O brána

amapro
Jednosměrná I/O HOLD brána

amapro
Komutační vlastnosti PN přechodů

amapro
Kontrola činnosti optočlenu

amapro
Lokální přenosový systém

amapro
Mechanické a provozní vlastnosti HSP

amapro
Monostabilní klopný obvod

amapro
Napěťová přenosová charakteriskika

amapro
Napěťová přenosová charakteristika

amapro
Nejjednodušší definice (jedno elementová fráze, bez filtru vlastností)

amapro
Nejjednodušší definice (jedno elementová fráze, s filtrem vlastností)

amapro
Nf mixage s možností blokování vstupů

amapro
Nultá generace přenosových systémů

amapro
Obecné fyzikální vlastnosti PN přechodů v tranzistoru

amapro
Obecné vlastnosti a dělení filtrů

amapro
Obecný popis dělení přenosových systémů

amapro
Poruchy a ověření činnosti tranzistru

amapro
Poruchy indukčností, cívek a transformátorů

amapro
První generace přenosových systémů

amapro
Přenos dat z jednotlivých I/O bran MEM_B do tiskové I/O brány

amapro
Sekvenční diagram pro přenos čísla volajicího

amapro
Souhrn vlastností PRI a jejich implementace

amapro
Stejnosměrný signál

amapro
Transportní přenosový systém

amapro
Třetí generace přenosových systémů

amapro
TVlastnosti (Vlastnosti slovíčka)

amapro
Určování vzdálenosti a rozměrů objektů

amapro
Vícenásobný přenos hovorů

amapro
Vlastnost filtru

amapro
Vlastnosti řízení HSP

amapro
Vlastnosti spojení vstupu a výstupu u HSP

amapro
Vlastnosti textové jednotky

amapro
Vliv indukčností jednotlivých vinutí na U a I

amapro
Volná definice (jedno elementová fráze, bez filtru vlastností)

amapro
Výkonná fáze translace (Součet vlastností)

amapro
Výkonové vlastnosti tranzistorů

amapro
Základní elektrické vlastnosti dvojbranů

amapro
Antické základy evropské kultury a vzdělanosti, Souvětí souřadné a podřadné - maturitní otázka

seminarky
Česká lit. 15.st., jako výraz krize středověkéspolečnosti

maturita
Česká literatura 15.století, význam osobností Jana Husa a Petra Chelčického - maturitní otázka

seminarky
Česká literatura od 60. let po současnost - maturitní otázka

seminarky
Česká próza od konce 60. let po současnost - maturitní otázka

seminarky
Česká literatura od roku 1945 do současnosti - maturitní otázka

seminarky
České a světové baroko, význam osobnosti Jana Ámose Komenského - maturitní otázka

seminarky
Fonostylistika

cestina.upol
Generace Májovců a její přínos české literatuře - maturitní otázka

seminarky
Generace májovců a její přínos české literatuře - maturitní otázka

seminarky
Havel Václav - Zahradní slavnost

stredoskolskaliteratura.kvalitne
Hlavní proudy a osobnosti české prózy v 1. poloviny 20. století

seminarky
Konflikt ideálu a skutečnosti v tvorbě světových a našich romantiků - maturitní otázka

seminarky
Kritika společnosti od 2.pol. 14 st., snahy o reformaci, husitské hnutí a jeho odraz v literatuře

referaty-seminarky
Lidová slovesnost

maturita
Lidová slovesnost - maturitní otázka

seminarky
Lidová slovesnost, její vliv na vývoj české literatury a základní slohové útvary - maturitní otázka

seminarky
Lidová slovesnost, její ohlas v umění a literatuře, balada - maturitní otázka

seminarky
Lidová slovesnost a její odraz v literatuře - maturitní otázka

seminarky
Literární školy a osobnosti 70. a 80. let 19. století a jejich pojetí úkolů literatury - maturitní otázka

seminarky
Mediální gramotnost

cestina.upol
Mnohotvárnost české poezie na přelomu století - maturitní otázka

seminarky
Myšlenky slovanské vzájemnosti

referaty-seminarky
Nejstarší písemnictví, ústní lidová slovesnost - maturitní otázka

seminarky
Nepravidelnosti a chyby větné stavby

studentka.sms
Orientální literatury, antická literatura jako základ evropské vzdělanosti.

referaty-seminarky
Osobnost Karla Čapka - maturitní otázka

seminarky
Osobnost a dílo Karla Čapka a spisovatelé z okruhu Lidových novin - maturitní otázka

seminarky
Počátky slovesného umění (nepsaná slovesnost, starověké mimoevropské literatury) - maturitní otázka

seminarky
Poezie a drama v české literatuře od 2.světové války do současnosti - maturitní otázka

seminarky
Protest proti společnosti v dílech evropských a českých romantiků - maturitní otázka

seminarky
Přínos Josefa Jungmanna české literatuře

referaty-seminarky
Přínos generace májovců do české literatury - maturitní otázka

seminarky
Reakce našich dramatiků na podněty mezi dvěma válkami a dramatické ztvárnění vývoje naší společnosti od osvobození po dnešek - maturitní otázka

seminarky
Snahy o nápravu církve a společnosti v české literatuře 14. a 15. století

referaty-seminarky
Souvislost rozvoje českého jazyka s vývojem společnosti

maturita
Spisovná výslovnost

amapro
Syntax - zvláštnosti a nepravidelnosti větné stavby

cestina.upol
Tematická mnohostrannost a žánrovébohatství prózy mezi dvěma válkami

maturita
Typy vlastních jmen podle pojmenované skutečnosti

amapro
Úsilí českého divadla 19. století o výchovu národní společnosti - maturitní otázka

seminarky
Úsilí o nápravu společnosti v dílech doby husitské, osobnost Jana Huse a význam Jednoty bratrské - maturitní otázka

seminarky
Ústní lidová slovesnost

stredoskolskaliteratura.kvalitne
Ústní lidová slovesnost - maturitní otázka

seminarky
Ústní lidová slovesnost - maturitní otázka

seminarky
Ústní lidová slovesnost - maturitní otázka

seminarky


Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro